causa-sk_logo_web

Služby

Causa.sk / Služby

Hlavné oblasti poskytovaných služieb

Bezpečnosť pacienta

Nastavenie procesov a vytvorenie podmienok pre bezproblémové naplnenie všetkých aspektov bezpečnosti pacientov

Zakladanie a prevody ambulancií

Zabezpečíme všetky potrebné kroky a požadované dokumenty, aby celý proces prebehol hladko a bez komplikácií.

GDPR pre ambulancie

Ochrana osobných údajov nemusí byť postrachom prevádzkovateľov. Spoľahnite sa na nás a zabudnite na starosti s naplnením legislatívy.

Informačná bezpečnosť pre ambulancie

Spoľahnite sa na naše služby a zabezpečte tak fungovanie svojich informačných systémov bez nepríjemných incidentov.

Čo ponúkame

Naše služby šité na mieru každému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti

Bezpečnosť pacienta

Analýza procesov, identifikácia slabých miest, návrh a implementácia opatrení.

GDPR

Komplexné zabezpečenie súladu s legislatívnymi požiadavkami s dôrazom na vytvorenie prispôsobenej dokumentácie.

Vzdelávanie

Individuálne aj hromadné školenia zamerané na rôzne témy, realizované fyzicky alebo na diaľku.

BOZP

Identifikácia rizík so zameraním na kritické miesta procesov, vypracovanie smerníc a plánov na ochranu pred nežiaducimi javmi a udalosťami.

Vypracovanie cenníka a inej dokumentácie

Vytvorenie alebo úpravy cenníkov, informovaných súhlasov a ďalších dokumentov tak, aby neboli v rozpore s právom.

úkony spojené so založením a prevodom ambulancie

Zabezpečenie všetkých potrebných úkonov, dokumentov či povolení a komunikácia s verejnými aj súkromnými inštitúciami zapojenými do procesu.